Extremely hot package

static1.squarespace.com865.png
static1.squarespace.com865.png

Extremely hot package

300.00

- 3 sata fotografiranja

- 30 izrađenih fotografija 10x15cm u kutiji

- uključena je obrada tih 30 fotografija

- link fotografija za download šalje se mailom

- uključena izrada ”Little black booka“ formata 15x20cm, 12 listova

- 24 fotografije + obrada fotografija, 3 sata

Quantity:
Add To Cart