Medium hot package

static1.squarespace.com85.png
static1.squarespace.com85.png

Medium hot package

200.00

- 2 sata fotografiranja

- 20 izrađenih fotografija 10x15cm u kutiji

- uključena je obrada tih 20 fotografija

- link fotografija za download šalje se mailom

- 12 fotografija + obrada fotografija, 2 sata

Quantity:
Add To Cart