Kyle-Wilson-_-Hinterland-Stills-5a440423d99cd__880.jpg
 

Ugovor

O   F O T O   I   V I D E O   U S L U G A M A   V J E N Č A N J A

#1. STRANKE

Ime i prezime mladenke *
Ime i prezime mladenke
Ime i prezime mladenca *
Ime i prezime mladenca
Datum vjenčanja *
Datum vjenčanja
Mjesto vjenčanja *
Mjesto vjenčanja
Izabrani fotografski paket *
Izabrani video paket *
Avans je uplaćen na datum *
Avans je uplaćen na datum
#2. ODREDBE *
#2.1 Klijent odabire fotografa isključivo na temelju viđenih materijala i radova. Fotograf nije dužan prilagođavati, odnosno mijenjati svoj stil rada klijentovim potrebama u fotografiranju, postprodukciji i dizajnu foto knjige. Ipak, Sugar studio/Salty Business nastojat će ispuniti zahtjeve klijenta ukoliko je to u mogućnosti u danom vremenu, ukoliko postoji raniji jasno iskomuniciran dogovor. #2.2 Klijent se obvezuje na suradnju s fotografom i snimateljem i dužni su omogućiti dovoljno vremena za fotografiranje i snimanje svih aspekata svog vjenčanja, u protivnom Sugar studio/Salty Business ne garantira standardnu kvalitetu rada. Klijent je dužan fotografu osigurati neometan pristup vjenčanju, uključujući neometan pristup ceremonijalnom činu vjenčanja, kao i pravovremeno ga obavijestiti o posebnim zahtjevima fotografiranja. #2.3 Ukoliko poziranje nije bilo moguće zbog vremenskih ili nekih drugih valjanih razloga na sam dan vjenčanja, moguć je dogovor za naknadno fotografiranje i snimanje poziranja u tjednu nakon vjenčanja, u trajanju od najmanje 60 minuta. #2.4 Ukoliko je lokacija fotografiranja na udaljenosti većoj od 2 sata vožnje od Zagreba, potrebno je omogućiti smještaj za fotografa, odnosno snimatelja, te njihov eventualni tim. #2.5 Potrebno je osigurati mjesto za stolom u restoranu za fotografa i/ili snimatelja, te njihov eventualni tim. #2.6 Sve dodatne troškove nastale na vjenčanju, poput troškova parkiranja vozila ukoliko nije osigurano, snosi klijent. #2.7 Fotograf se obvezuje dogovoriti s klijentom točnu satnicu vjenčanja najkasnije jedan dan prije događaja, te na vjenčanje stići na vrijeme. #2.8 Video snimke i fotografije su autorsko djelo Sugar studija/Salty Businessa, autori istih polažu pravo da taj materijal koriste u svrhe vlastite promocije. #2.9 Klijent ima pravo na odabir između ponuđenih foto knjiga, te personalizaciju istih od ponuđenih materijala, uzoraka i umetaka. #2.10 Klijent ima pravo na uvid i autorizaciju foto knjige u digitalnom izdanju prije tiskanja. Fotograf je dužan prihvatiti izmjene ako ih zatraži klijent na najviše pet (5) stranica albuma, isključivo na način da zamjeni fotografiju drugom i bez da mijenja koncepciju stranice, dok za ostale izmjene vrijedi cijena 50,00 kn po stranici. #2.11 Omogućeno je da klijent fotografije vjenčanja koristi za vlastitu promociju i oglašavanje, ali s izuzetkom upotrebe fotografija od treće strane. Dakle, fotografije koje su isključivo za privatnu upotrebu su bez dodatne autorske naknade, no one koje su za javnu i komercijalnu upotrebu, imaju poseban cjenik. #2.12 Dodatni fotograf na vjenčanju preporuča se uvijek, naročito ukoliko je na vjenčanju prisutan video snimatelj, no nužan je u slučajevima kada je na vjenčanju prisutno više od 130 uzvanika te kada su potrebni dodatni angažmani fotografa poput fotografiranja darivanja, odnosno fotografiranje mladenaca sa svim uzvanicima zasebno, induvidualno fotografiranje gostiju itd. #2.12 Sugar studio/Salty Business će isporučiti dogovoreni paket najkasnije 90 radnih dana od datuma vjenčanja. U slučaju izmjena dizajna foto knjige rok za isporuku produžuje se za sedam (7) dana. U slučaju vremenskog zastoja prilikom tiskanja foto knjige, fotograf je dužan odmah obavijestiti klijenta i javiti datum isporuke. U slučaju neopravdanog kašnjena pri isporuci klijent ima pravo zatražiti povrat novca, najviše 300 kuna, neovisno o cijeni paketa. #3. CIJENE #3.1 Rezervacija datuma podrazumjeva da je klijent pročitao uvjete suradnje, odabrao paket i uplatio rezervaciju datuma u iznosu 30% ukupne cijene usluga, te putne troškove ukoliko postoje. Preostali iznos od željenog paketa klijent isplaćuje fotografu u cijelosti do 7 dana nakon vjenčanja. #3.2. Do 100 kilometara udaljenosti troškovi putovanja na lokacije vjenčanja se ne naplaćuju (50 kilometara u svakom smjeru). Nakon prijeđenih 100 kilometara cijena iznosi 3kn/kilometar + cijena cestarine. #3.3. Svaki dodatni sat rada poslije 12 sati fotografiranja, odnosno snimanja vjenčanja iznosi 300kn za fotografa ili snimatelja i 200kn za eventualnog asistenta. #3.4 Ukoliko fotograf šalje klijentu foto knjige, odnosno klijent ih ne može osobno preuzeti, cijena pakiranja i slanja unutar EU iznosi 200,00 kuna. Također, prije slanja fotografu mora biti isplaćen cjelokupni iznos zajedno s poštarinom. # 4. KAZNENE ODREDBE #4.1 Klijent može otkazati ovaj ugovor, ali nema pravo na povrat predujma. Ukoliko fotograf otkaže ovaj ugovor, dužan je klijentu vratiti dvostruki iznos predujma. #4.2 Fotograf je tijekom vjenčanja dužan poduzeti sve mjere kako bi tijekom fotografiranja vjenčanja zaštitio sebe i fotografsku opremu. Ukoliko na vjenčanju dođe do oštećenja fotografove fotografske opreme nastale uslijed grube nepažnje (prolijevanje, guranje) ili namjernog oštećenja od strane uzvanika, klijent je fotografu dužan nadomjestiti nastalu štetu. #4.3 Fotograf je dužan poduzeti sve sigurnosne radnje kako bi zaštitio snimljenje materijale. Ukoliko usprkos tomu dođe do nepovratnog gubitka jednog dijela materijala koji ne uključuju ceremonijalni dio vjenčanja, već čin spremanja, okupljanja, wedding session ili događaje u restoranu, fotograf je dužan umanjiti cijenu paketa za 30% te, ukoliko je potrebno i klijent zahtjeva, ponoviti fotografiranje poziranja u trajanju od 60 minuta. Ukoliko dođe do gubitka materijala koji uključuju ključne fotografije obreda vjenčanja te više od 50% ukupnog sadržaja, fotograf gubi pravo naplate usluge i dužan je oštećenom klijentu proslijediti postojeće snimljene materijale, te vratiti dvostruki iznos predujma. #4.4 U slučaju bolesti službenog fotografa ili službenog snimatelja na dan vjenčanja, fotograf, odnosno snimatelj je dužan obavijestiti klijenta i pronaći adekvatnu zamjenu koja neće narušiti kvalitetu krajnjeg proizvoda. #4.5 U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta za let dronom, u situaciji koju ocijeni i odluči fotograf, nije dužan snimati i/ili fotografirati iz zraka. Isto vrijedi i za lokacije iznad kojih letenje nije dozvoljeno. U tom slučaju fotograf istu uslugu ne naplaćuje i nije dužan uslugu nadoknađivati drugom uslugom ukoliko je snimanje dronom bonus uz dodatnog fotografa ili dio paketa.
Vaš elektronski potpis *
Vaš elektronski potpis
Molimo da razumijete da je ovaj elektronički potpis pravno obvezujući